Bình trụ 3 tone màu 054

Mã sản phẩm: V52200854

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 250,000₫

Số lượng