Bình tròn xanh biển nhạt

Mã sản phẩm: V52881405091

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 45,000₫

Số lượng