Bình trà nắp thủy tinh 400ml

Mã sản phẩm: T320042S000

Loại: Bình trà: 32

Giá gốc 180,000₫

Số lượng