Bình men đổ trắng-xám

Mã sản phẩm: V52241440100

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 480,000₫

Số lượng

Bình gốm xuất khẩu, chiều cao bình 44cm

Bình gốm xuất khẩu, chiều cao bình 44cm