Bình men đổ-xám

Mã sản phẩm: V52241440100

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 480,000₫

Số lượng