Bình hoa M1310104L

Mã sản phẩm: M1310104L

Loại: Hoa bình: 13

Giá gốc 5,000,000₫

Số lượng

Bình hoa khô được phối các loại hoa hồng vĩnh cửu, thu mẫu đơn, cúc bất tử, cẩm chướng...

Tổng chiều cao bình hoa 60cm x tán hoa rộng 50cm.

Bình hoa khô được phối các loại hoa hồng vĩnh cửu, thu mẫu đơn, cúc bất tử, cẩm chướng...

Tổng chiều cao bình hoa 60cm x tán hoa rộng 50cm.