Bó hoa cắm bình custom M11120L

Mã sản phẩm: M11120L

Loại: Hoa Bó: 11

Giá gốc 3,100,000₫

Số lượng

Hoa Wild Bloom cắm trên bình của khách mang đến.

Giá của sản phẩm chưa bao gồm bình gốm.