Bình gốm trụ men bóng phối trắng-xanh 058

Mã sản phẩm: V52321058

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 550,000₫

Số lượng