Bình gốm 2 quai màu đen 068

Mã sản phẩm: V52112668

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 550,000₫

Số lượng

Bình gốm màu đen ánh bạc có 2 quai.

Chiều cao bình 26cm x đường kính miệng bình 12cm.

Bình gốm màu đen ánh bạc có 2 quai.

Chiều cao bình 26cm x đường kính miệng bình 12cm.