Bình có quai phối 2 màu 046

Mã sản phẩm: V52280546

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 400,000₫

Số lượng