Bình gốm dạng ống có quai 046

Mã sản phẩm: V52280546

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 550,000₫

Số lượng