Bình gốm trắng vintage 120

Mã sản phẩm: V52721219020

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 250,000₫

Số lượng

Chiều cao: 18cm

Đường kính miệng: 8.5cm