Billy buttons- màu tự nhiên

Mã sản phẩm: F110120F010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 20,000₫

Số lượng

Đường kính hoa: 2.5-3cm

Chiều cao: 35-40cm