Bất tử nguyên cành Hà Lan-trắng Helichrysum

Mã sản phẩm: F110250F020

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 220,000₫

Số lượng

Chiều cao: 25-30cm

Định lượng: 30-35 bông/bó