Banksia Protea-đỏ

Mã sản phẩm: F110110F070

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 250,000₫

Số lượng

Đường kính hoa: 5cm

Chiều cao hoa: 7cm

Tổng chiều cao: 20-30cm