Banksia

Mã sản phẩm: F110100F000

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 200,000₫

Số lượng

Đường kính hoa: 6-7cm

Chiều cao hoa: 6-7cm

Tổng chiều cao: 20-30cm