Bạch đàn nụ

Mã sản phẩm: F110210S010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 240,000₫

Số lượng

Cao: 50-60cm